Najem mieszkań

Najem mieszkań

Osoby wynajmujące mieszkania powinny zwrócić uwagę nie tylko na zmianę kwoty objętej ryczałtem, ale również na aktualne interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Informację Skarbową. Warto wskazać kilka problematycznych kwestii, które powinny być rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku. Jedna pozytywna interpretacja zbliżona do sytuacji konkretnego podatnika może wprowadzić w błąd.

Należy wskazać brak jasnych kryteriów które prowadzą do problemów kiedy najem jest prywatny, a kiedy z działalności gospodarczej. Nie dotyczy to tylko sytuacji posiadania jednego lub kilku mieszkań, ale również częstotliwości z jaką jest udostępniany lokal.  

Z drugiej strony akceptowane jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu, który przeznaczony został na zakup lokali przez osobę prywatną. W tym przypadku zapłacone odsetki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli środki z kredytu były wydatkowane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Warto wspomnieć, iż wciąż możliwa jest amortyzacja lokalu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Comments are closed.