Obowiązkowe oświadczenie dla wszystkich podatników posiadających kasy rejestrujące do 31 maja 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. do ustawy VAT zostały wprowadzone przepisy regulujące prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wydane zostało również Rozporządzenie Ministra Finansów, które reguluje prowadzenie kas on-line ale również wprowadza istotne obowiązki dla dotychczasowych użytkowników kas.

W wyniku nowego rozporządzenia Ministra Finansów  podatnicy prowadzący ewidencje przy użyciu kas rejestrujących powinni otrzymać oświadczenie. Dokument powinna podpisać osoba, która prowadzi ewidencje przy zastosowaniu kasy i nie chodzi tu tylko o kasy on-line ale posiadających kasy dotychczasowe. Osoba prowadząc ewidencje powinna złożyć oświadczenie do podatnika do 31 maja 2019 roku!

Jest to o tyle ważne, że Rozporządzenie obowiązujące od 1 maja 2019 roku nakłada obowiązki na podatników już z końcem tego samego miesiąc. Nie jest to dokument wysyłany do Szefa KAS, ale powinien być przechowywany w jednostce. Za brak oświadczenia grożą kary określone w Kodeksie Karnym Skarbowym. Dlatego niedopełnienie obowiązku poinformowania pracowników i posiadania podpisanego oświadczenia może wiązać się z odpowiedzialnością osób decyzyjnych w Spółkach i prowadzących działalność gospodarczą.  

Dodatkowo do 31 lipca 2019 roku mogą być stosowane dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku. Tym samym konieczne będzie wprowadzenie zmian do używanego oznaczenia w kasach.

Comments are closed.