Split payment 2019

Split payment 2019

Obowiązkowy split payment – projekt przepisów

Został ogłoszony projekt Ustawy wprowadzający obowiązek obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w przypadku wybranych grup towarów i usług. Wspomniany projekt zakłada, że obowiązek wejdzie w życie 1 listopada 2019 r. 

Mechanizm będzie dotyczył sprzedaży krajowej, która aktualnie jest rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia. Tym samym obejmie np. dostawę prętów stalowych, telefonów komórkowych oraz usługi budowlane. Dodatkowo obowiązkiem objęte zostaną nowe grupy towarowe np. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, odbiorniki telewizyjne, węgiel.

Istotne jest, że mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył płatności faktur, których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. PLN. Brak oznaczenia na fakturze dokumentującej sprzedaż „mechanizm podzielonej płatności” może wiązać się z nałożeniem sankcji VAT w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na fakturze. Ponadto płatność za fakturę bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stanowiła kosztu w PIT oraz CIT.

Proszę zwrócić uwagę, że jest to projekt Ustawy jednak już teraz sugeruję przeanalizować reguły funkcjonujące w działalności i procedurę wystawiania faktur. Proponuję wsparcie w przeanalizowaniu obecnego procesu i procedur oraz pomoc w przygotowaniu się do nadchodzących zmian.  

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny, a pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu. Przed podjęciem określonych działań proponuje skonsultowanie ich z doradcą.list

Comments are closed.