Pozytywne zmiany dla pracowników przed 26 rokiem życia

Financial statistics

Na okres wakacyjny przypadła istotna zmiana przepisów, która cieszy pracowników przed 26 rokiem życia. Przy czym szybkie wprowadzenie regulacji i krótki czas na zapoznanie się z nimi wpływa negatywnie na obowiązki pracodawców.

Pobór zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku może odbywać się na tych samych zasadach jak dotychczas, o ile młody pracownik nie złoży oświadczenia, że korzysta ze zwolnienia od podatku. Na pracodawcy spoczywa obowiązek poprawnego wykazania kwoty wynagrodzenia kwoty zwolnionej
i opodatkowanej. Bez złożonego oświadczenia to pracownik będzie zobowiązany do poprawnego rozliczenia swoich dochodów w zeznaniu za 2019 rok.  

Po stronie pracodawcy zostaje ocena jaka kadra obecnie podlega zatrudnieniu w określonym wieku i w jakiej kwocie należy pobierać zaliczki na podatek lub odstąpić od ich pobierania na podatek. Z drugiej strony nowe przepisy mogą stanowić impuls do zatrudnienie osób w młodych wieku. Ważne, że decydujący jest wiek na moment uzyskania przychodu a nie data w której zwarto umowę.  

Obowiązujące zwolnienie od 1 sierpnia 2019 roku dotyczy pracowników bez względu na liczbę zawartych umów i liczbę osób wypłacających wynagrodzenie. Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zarabiają w okolicach pierwszego progu podatkowego powinni pamiętać, że limit zwolnienia w 2019 roku wynosi ponad 35 tys. złotych. We wskazanym limicie uwzględnia się przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r., liczony jest proporcjonalnie do liczby pozostających miesięcy. Co ważne nie wszyscy młodzi pracownicy będą mogli skorzystać z preferencji np. jeśli wykonują umowę o dzieło oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. Dlatego sierpień i wrzesień to dobry moment na przeanalizowanie podstawy do aktualnie wykonywanej pracy. Dodatkowo przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku będzie wiązało się z poprawnym zastosowaniem zwolnienia.  

Warto również pamiętać, że w zakresie podatku dochodowego planowane jest obniżenia podatku PIT z 18 do 17 proc. Przy czym nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy, a Rząd zapowiada również zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zgodnie z zapowiedziami zmiany będą obowiązywały od października 2019 roku. 

 

 

Comments are closed.