Samochód w firmie od 2019 roku

Samochód w firmie od 2019 roku

Od stycznia 2019 roku wydatki, uznawane za koszt uzyskania przychodów, na firmowy samochód osobowy wykorzystywany na cele prywatne i związane z działalnością gospodarczą zostały ograniczone. W przypadku samochodu o wartości powyżej 150 000 złotych oraz samochodu elektrycznego powyżej 225 000 złotych odpisy amortyzacyjne nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wspomniany limit wartości pojazdu dotyczy również opłat wynikających z umowy leasingu, najmu i umów o podobnym charakterze.

Zmiany dotyczą również wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko 75 % wydatków z tytułu używania samochodu.

Istotne jest, że limit kosztów eksploatacji nie dotyczy podatników, którzy prowadzą ewidencję przebiegu dla celów VAT.

Warto zwrócić uwagę:  

  • Podatnicy nie prowadzący ewidencji dla celów VAT (np. wykonujący tylko czynności zwolnione) nie są objęci ograniczeniem w zaliczeniu kosztów eksploatacji w 75%. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w najnowszych interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej.

Comments are closed.