Split payment 2019

Split payment 2019

Split payment 2019

Obowiązkowy split payment – projekt przepisów

Został ogłoszony projekt Ustawy wprowadzający obowiązek obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w przypadku wybranych grup towarów i usług. Wspomniany projekt zakłada, że obowiązek wejdzie w życie 1 listopada 2019 r. 

Mechanizm będzie dotyczył sprzedaży krajowej, która aktualnie jest rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia. Tym samym obejmie np. dostawę prętów stalowych, telefonów komórkowych oraz usługi budowlane. Dodatkowo obowiązkiem objęte zostaną nowe grupy towarowe np. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, odbiorniki telewizyjne, węgiel.

Istotne jest, że mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył płatności faktur, których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. PLN. Brak oznaczenia na fakturze dokumentującej sprzedaż „mechanizm podzielonej płatności” może wiązać się z nałożeniem sankcji VAT w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na fakturze. Ponadto płatność za fakturę bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stanowiła kosztu w PIT oraz CIT.

Proszę zwrócić uwagę, że jest to projekt Ustawy jednak już teraz sugeruję przeanalizować reguły funkcjonujące w działalności i procedurę wystawiania faktur. Proponuję wsparcie w przeanalizowaniu obecnego procesu i procedur oraz pomoc w przygotowaniu się do nadchodzących zmian.  

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny, a pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu. Przed podjęciem określonych działań proponuje skonsultowanie ich z doradcą.list

Obowiązkowe oświadczenie dla wszystkich podatników posiadających kasy rejestrujące do 31 maja 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. do ustawy VAT zostały wprowadzone przepisy regulujące prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wydane zostało również Rozporządzenie Ministra Finansów, które reguluje prowadzenie kas on-line ale również wprowadza istotne obowiązki dla dotychczasowych użytkowników kas.

W wyniku nowego rozporządzenia Ministra Finansów  podatnicy prowadzący ewidencje przy użyciu kas rejestrujących powinni otrzymać oświadczenie. Dokument powinna podpisać osoba, która prowadzi ewidencje przy zastosowaniu kasy i nie chodzi tu tylko o kasy on-line ale posiadających kasy dotychczasowe. Osoba prowadząc ewidencje powinna złożyć oświadczenie do podatnika do 31 maja 2019 roku!

Jest to o tyle ważne, że Rozporządzenie obowiązujące od 1 maja 2019 roku nakłada obowiązki na podatników już z końcem tego samego miesiąc. Nie jest to dokument wysyłany do Szefa KAS, ale powinien być przechowywany w jednostce. Za brak oświadczenia grożą kary określone w Kodeksie Karnym Skarbowym. Dlatego niedopełnienie obowiązku poinformowania pracowników i posiadania podpisanego oświadczenia może wiązać się z odpowiedzialnością osób decyzyjnych w Spółkach i prowadzących działalność gospodarczą.  

Dodatkowo do 31 lipca 2019 roku mogą być stosowane dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku. Tym samym konieczne będzie wprowadzenie zmian do używanego oznaczenia w kasach.