Financial statistics

Pozytywne zmiany dla pracowników przed 26 rokiem życia

Financial statistics

Na okres wakacyjny przypadła istotna zmiana przepisów, która cieszy pracowników przed 26 rokiem życia. Przy czym szybkie wprowadzenie regulacji i krótki czas na zapoznanie się z nimi wpływa negatywnie na obowiązki pracodawców.

Pobór zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku może odbywać się na tych samych zasadach jak dotychczas, o ile młody pracownik nie złoży oświadczenia, że korzysta ze zwolnienia od podatku. Na pracodawcy spoczywa obowiązek poprawnego wykazania kwoty wynagrodzenia kwoty zwolnionej
i opodatkowanej. Bez złożonego oświadczenia to pracownik będzie zobowiązany do poprawnego rozliczenia swoich dochodów w zeznaniu za 2019 rok.  

Po stronie pracodawcy zostaje ocena jaka kadra obecnie podlega zatrudnieniu w określonym wieku i w jakiej kwocie należy pobierać zaliczki na podatek lub odstąpić od ich pobierania na podatek. Z drugiej strony nowe przepisy mogą stanowić impuls do zatrudnienie osób w młodych wieku. Ważne, że decydujący jest wiek na moment uzyskania przychodu a nie data w której zwarto umowę.  

Obowiązujące zwolnienie od 1 sierpnia 2019 roku dotyczy pracowników bez względu na liczbę zawartych umów i liczbę osób wypłacających wynagrodzenie. Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zarabiają w okolicach pierwszego progu podatkowego powinni pamiętać, że limit zwolnienia w 2019 roku wynosi ponad 35 tys. złotych. We wskazanym limicie uwzględnia się przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r., liczony jest proporcjonalnie do liczby pozostających miesięcy. Co ważne nie wszyscy młodzi pracownicy będą mogli skorzystać z preferencji np. jeśli wykonują umowę o dzieło oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. Dlatego sierpień i wrzesień to dobry moment na przeanalizowanie podstawy do aktualnie wykonywanej pracy. Dodatkowo przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku będzie wiązało się z poprawnym zastosowaniem zwolnienia.  

Warto również pamiętać, że w zakresie podatku dochodowego planowane jest obniżenia podatku PIT z 18 do 17 proc. Przy czym nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy, a Rząd zapowiada również zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zgodnie z zapowiedziami zmiany będą obowiązywały od października 2019 roku.