Obowiązkowe oświadczenie dla wszystkich podatników posiadających kasy rejestrujące do 31 maja 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. do ustawy VAT zostały wprowadzone przepisy regulujące prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wydane zostało również Rozporządzenie Ministra Finansów, które reguluje prowadzenie kas on-line ale również wprowadza istotne obowiązki dla dotychczasowych użytkowników kas.

W wyniku nowego rozporządzenia Ministra Finansów  podatnicy prowadzący ewidencje przy użyciu kas rejestrujących powinni otrzymać oświadczenie. Dokument powinna podpisać osoba, która prowadzi ewidencje przy zastosowaniu kasy i nie chodzi tu tylko o kasy on-line ale posiadających kasy dotychczasowe. Osoba prowadząc ewidencje powinna złożyć oświadczenie do podatnika do 31 maja 2019 roku!

Jest to o tyle ważne, że Rozporządzenie obowiązujące od 1 maja 2019 roku nakłada obowiązki na podatników już z końcem tego samego miesiąc. Nie jest to dokument wysyłany do Szefa KAS, ale powinien być przechowywany w jednostce. Za brak oświadczenia grożą kary określone w Kodeksie Karnym Skarbowym. Dlatego niedopełnienie obowiązku poinformowania pracowników i posiadania podpisanego oświadczenia może wiązać się z odpowiedzialnością osób decyzyjnych w Spółkach i prowadzących działalność gospodarczą.  

Dodatkowo do 31 lipca 2019 roku mogą być stosowane dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku. Tym samym konieczne będzie wprowadzenie zmian do używanego oznaczenia w kasach.

Samochód w firmie od 2019 roku

Samochód w firmie od 2019 roku

Samochód w firmie od 2019 roku

Od stycznia 2019 roku wydatki, uznawane za koszt uzyskania przychodów, na firmowy samochód osobowy wykorzystywany na cele prywatne i związane z działalnością gospodarczą zostały ograniczone. W przypadku samochodu o wartości powyżej 150 000 złotych oraz samochodu elektrycznego powyżej 225 000 złotych odpisy amortyzacyjne nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wspomniany limit wartości pojazdu dotyczy również opłat wynikających z umowy leasingu, najmu i umów o podobnym charakterze.

Zmiany dotyczą również wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko 75 % wydatków z tytułu używania samochodu.

Istotne jest, że limit kosztów eksploatacji nie dotyczy podatników, którzy prowadzą ewidencję przebiegu dla celów VAT.

Warto zwrócić uwagę:  

  • Podatnicy nie prowadzący ewidencji dla celów VAT (np. wykonujący tylko czynności zwolnione) nie są objęci ograniczeniem w zaliczeniu kosztów eksploatacji w 75%. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w najnowszych interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej.
Najem mieszkań

Najem mieszkań

Najem mieszkań

Osoby wynajmujące mieszkania powinny zwrócić uwagę nie tylko na zmianę kwoty objętej ryczałtem, ale również na aktualne interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Informację Skarbową. Warto wskazać kilka problematycznych kwestii, które powinny być rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku. Jedna pozytywna interpretacja zbliżona do sytuacji konkretnego podatnika może wprowadzić w błąd.

Należy wskazać brak jasnych kryteriów które prowadzą do problemów kiedy najem jest prywatny, a kiedy z działalności gospodarczej. Nie dotyczy to tylko sytuacji posiadania jednego lub kilku mieszkań, ale również częstotliwości z jaką jest udostępniany lokal.  

Z drugiej strony akceptowane jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu, który przeznaczony został na zakup lokali przez osobę prywatną. W tym przypadku zapłacone odsetki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli środki z kredytu były wydatkowane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Warto wspomnieć, iż wciąż możliwa jest amortyzacja lokalu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.