Financial statistics

Pozytywne zmiany dla pracowników przed 26 rokiem życia

Financial statistics

Na okres wakacyjny przypadła istotna zmiana przepisów, która cieszy pracowników przed 26 rokiem życia. Przy czym szybkie wprowadzenie regulacji i krótki czas na zapoznanie się z nimi wpływa negatywnie na obowiązki pracodawców.

Pobór zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku może odbywać się na tych samych zasadach jak dotychczas, o ile młody pracownik nie złoży oświadczenia, że korzysta ze zwolnienia od podatku. Na pracodawcy spoczywa obowiązek poprawnego wykazania kwoty wynagrodzenia kwoty zwolnionej
i opodatkowanej. Bez złożonego oświadczenia to pracownik będzie zobowiązany do poprawnego rozliczenia swoich dochodów w zeznaniu za 2019 rok.  

Po stronie pracodawcy zostaje ocena jaka kadra obecnie podlega zatrudnieniu w określonym wieku i w jakiej kwocie należy pobierać zaliczki na podatek lub odstąpić od ich pobierania na podatek. Z drugiej strony nowe przepisy mogą stanowić impuls do zatrudnienie osób w młodych wieku. Ważne, że decydujący jest wiek na moment uzyskania przychodu a nie data w której zwarto umowę.  

Obowiązujące zwolnienie od 1 sierpnia 2019 roku dotyczy pracowników bez względu na liczbę zawartych umów i liczbę osób wypłacających wynagrodzenie. Pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zarabiają w okolicach pierwszego progu podatkowego powinni pamiętać, że limit zwolnienia w 2019 roku wynosi ponad 35 tys. złotych. We wskazanym limicie uwzględnia się przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r., liczony jest proporcjonalnie do liczby pozostających miesięcy. Co ważne nie wszyscy młodzi pracownicy będą mogli skorzystać z preferencji np. jeśli wykonują umowę o dzieło oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. Dlatego sierpień i wrzesień to dobry moment na przeanalizowanie podstawy do aktualnie wykonywanej pracy. Dodatkowo przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku będzie wiązało się z poprawnym zastosowaniem zwolnienia.  

Warto również pamiętać, że w zakresie podatku dochodowego planowane jest obniżenia podatku PIT z 18 do 17 proc. Przy czym nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy, a Rząd zapowiada również zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zgodnie z zapowiedziami zmiany będą obowiązywały od października 2019 roku. 

 

 

Split payment 2019

Split payment 2019

Split payment 2019

Obowiązkowy split payment – projekt przepisów

Został ogłoszony projekt Ustawy wprowadzający obowiązek obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w przypadku wybranych grup towarów i usług. Wspomniany projekt zakłada, że obowiązek wejdzie w życie 1 listopada 2019 r. 

Mechanizm będzie dotyczył sprzedaży krajowej, która aktualnie jest rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia. Tym samym obejmie np. dostawę prętów stalowych, telefonów komórkowych oraz usługi budowlane. Dodatkowo obowiązkiem objęte zostaną nowe grupy towarowe np. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, odbiorniki telewizyjne, węgiel.

Istotne jest, że mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył płatności faktur, których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. PLN. Brak oznaczenia na fakturze dokumentującej sprzedaż „mechanizm podzielonej płatności” może wiązać się z nałożeniem sankcji VAT w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na fakturze. Ponadto płatność za fakturę bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stanowiła kosztu w PIT oraz CIT.

Proszę zwrócić uwagę, że jest to projekt Ustawy jednak już teraz sugeruję przeanalizować reguły funkcjonujące w działalności i procedurę wystawiania faktur. Proponuję wsparcie w przeanalizowaniu obecnego procesu i procedur oraz pomoc w przygotowaniu się do nadchodzących zmian.  

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny, a pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu. Przed podjęciem określonych działań proponuje skonsultowanie ich z doradcą.list